Eviniz Alanya

Tapu Nedir?

Tapu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce verilen arsa ve bağımsız bölümün tapu sicil kütüğündeki adres, konum, sahiplik ve sicil bilgileri gösteren belgedir. Tapu belgesini kaybetseniz de sorun değildir, tapu sicil kütüğündeki bilgiler asıldır. Tapu tescil nakil ve bu müdürlük tarafından arşivlenir.

Tapu belgesinin alt kısmında bir damga olması gerekir. Genelde konut sahibinin resmi eklidir ve sağ üst köşede mühür bulunmaktadır ama bu zorunlu değildir.

Bu süreç ise Din Bolig Alanya ekibinin deneyimli personelleri tarafından takip edilir.

Yan tarafta bir tapu örneğinin resmi bulunmaktadır.

Birden fazla kişi aynı konuta sahip olabilir. Bu durumda kendi hisseleri bir başka bölümde gösterilir.

Hisseler ana arazi oranı açısından gösterilmektedir.

İli – City
İlçesi – Town
Mahallesi – District
Köyü – Village
Sokağı – Street
Mevkii – Area
Pafta No - Sheet number
Ada No - Plot / block number
Parsel No - Parcel number
Niteliği - Whether it is a building, vacant or cultivated land
Yüzölçümü - Area/size of the land
KAT MÜLKIYETİ - Ownership of the property which is ready for human habitation
KAT İRTİFAKI - Ownership of the property which is not ready for use yet, because of on-going construction work or because the municipality has not issued a habitation certificate
DEVRE MÜLK - Fractional/timeshare ownership that is owned for a certain period of a year
Bağımsız Bölüm - Information about the independent unit such as a flat, house, etc
Satış Bedeli - Purchase price of the property
Arsa Payı - Land share (what proportion of the land belongs to the independent unit.)
Blok No - Block number
Kat No - Floor number
Bağımsız Blm No - Independent unit Number
Edinme Sebebi – Reason for purchase and from who to whom the property has been sold
Sahibi - Name(s) of the current owner(s). More than one owner can appear on title deeds in Turkey