Eviniz Alanya

Tapu İçin Gerekli Belgeler

Tapu bilgi merkezini 181 numaralı telefondan arayarak satış ve satın alma sürecini tamamlamak ve Tapu almak için randevu alabilirsiniz, bu bilgi merkezlerinin vatandaşlara 7/24 hizmet vermesi gerekmektedir. Böylece günün herhangi bir saatinde Tapu kaydındaki işlemi tamamlamak için randevu alabilirsiniz. Tapu Kadastrosu web sayfasından da randevu alabilirsiniz.

(www.randevu.tkgm.gov.tr).

Randevu aldıktan sonra gerekli belgelerin sağlanması şartıyla başvuruda bulunabilirsiniz.

Satıcıdan Tapu ile işlem için gerekli belgeler.

1. TAPU’nun aslı veya fotokopisi

2. Son 6 ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm boyutlarında bir fotoğraf

3. Asıl ve 1 nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C.kimlik numarasıyla birlikte)

4. İşlemden önce Tapu ücretlerinin ve emlak vergisinin ödenmesi

5. Mülkiyet beyanının değerini gösteren belge

6. Emlakçı, satıcı adına işlem yapacaksa, noter tasdikli (emlakçı adına) bir vekaletname gereklidir.

7. DASK deprem sigortası fotokopisi. Alıcının arifesinde satın alınan mülk için herhangi bir sigorta acentesinden deprem sigortası yaptırabilir.

Satın alma işleminin mülkiyetini almak için alıcıdan hangi belgeler isteniyor?

• Son 6 ayda çekilmiş 6 x 4 cm boyutlarında 2 adet fotoğraf

• Aslı ve 1 nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C.kimlik numarasıyla birlikte)

• Tapu alıcı veya satıcı adına işleme alınacak ise noterden alınan vekaletnamenin aslı

Satıcı, sahipliğin yeniden tescili için bir başvuru ile birlikte gerekli belgeleri Kadastro Dairesine sunar. Başvuruyu gönderdikten sonra, ancak belgelerin nihai imzalanmasından önce, mülkiyetin tescili ile ilgili tüm vergi ve harçlar ödenir. Bunlar, gayrimenkul satın alma vergisi (mülkiyet devri), kadastro ücreti ve devlet hizmet ücretini içerir.

Mülkiyet devri belgeleri hazır olduğunda, Kadastro Bürosu, her iki tarafa da, katılımcıların belgelerin son imzası için görünmesi gereken toplantı tarihini ve saatini belirten bir SMS bildirimi gönderir. Toplantının tarihi, Kadastro Dairesinin iş yüküne bağlıdır: genellikle en geç iki gün sonra öğleden sonra atanır. İşlemin taraflarından biri yabancı ise, belgeler yalnızca Türkçe olarak düzenlendiği için işlemin tüm şartlarını açıklayacak yeminli bir tercümanın bulunması gerekir. Satıcı ve alıcı, mülkiyet devri konusunda bir anlaşma imzaladıktan sonra, mülkiyet belgesi (tapu) yönetim personeli tarafından yazdırılır ve alıcıya devredilir.

Dın Bolig Alanya, ücretsiz satış sonrası hizmet çerçevesinde tapu alma sürecinde müşterilerine eşlik eder: gerekli evrakların hazırlanmasından belgelerin son imzalanmasına kadar.